Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
436

I C 93/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-09-14

Data publikacji: 2022-10-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nawet przy abstrakcyjności zobowiązania wekslowego, sąd ma możliwość badania stanu faktycznego wynikającego ze stosunku podstawowego, w tym ustalenia, czy odpowiedzialność dłużnika w ramach stosunku wekslowego odpowiada rozmiarowi jego odpowiedzialności wynikającej ze stosunku podstawowego. W wyniku porozumienia osoby wręczającej weksel in (...)
1 Sygn. akt I C 93/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2021 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny 2 Przewodniczący Sędzia Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 14 września 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. - -Białej przeciwko Ł. O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. O. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 2.625,23 zł (dwa tysiące sześćset dwadz
Czytaj więcej»

I C 686/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2019-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik za wyrządzenie szkody odpowiada wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Poza umową o pracę pracodawca nie może skutecznie zawrzeć umowy opartej na przepisach Kodeksu cywilnego, na mocy której pracownik zobowiąże się do zapłaty kary umownej na wypadek nieświadczenia pracy w okresie przewidzianym umową o pracę.
1 Sygn. akt I C 686/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny 2 Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko S. Ś. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda T. L. na rzecz pozwanego S. Ś. kwotę 917 zł. (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 654/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Sygn. akt I C 654/17 1 WYROK 2 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa R. B. (1) przeciwko S. R. i M. R. o zapłatę I. zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 641,66 zł (sześćset czterdzieści jeden złotych 66/100) z odsetkami ustawowymi za opóźni
Czytaj więcej»

I C 710/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-05-28

Data publikacji: 2022-02-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania za uszkodzony pojazd nie może być ustalona w oparciu o ceny tzw. zamienników części, które są tańsze niż oryginalne podzespoły, zaś ubezpieczyciel nie może swobodnie zaniżać odszkodowania o koszty amortyzacji pojazdu i zasłaniać się tym, że uszkodzone części nie były nowe. Ustalenie odszkodowania z uwzględnieniem cen (...)
Sygn. akt I C 710/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dominika Czarnecka Protokolant: sekretarz sądowy Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 881, 31 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 31/100), - w tym kwotę
Czytaj więcej»

I C 731/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2022-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 731/17 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyj
Czytaj więcej»

I C 735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienie osoby trzeciej do zajętego przedmiotu w toku postępowania o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji może zostać wykazane za pomocą każdego dostępnego środka dowodowego.
Sygn. akt I C 735/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Rafałko Protokolant: Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. U. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. o zwolnienie od egzekucji I. zwolnić ruchomość w postaci ciągnika samochodowego (...) o nr rej. (...) od egzekucji prowadzonej przez Komornika Są
Czytaj więcej»

I C 718/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-03-23

Data publikacji: 2022-04-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy abstrakcyjności zobowiązania wekslowego, sąd ma możliwość badania stanu faktycznego wynikającego ze stosunku podstawowego, w tym ustalenia, czy odpowiedzialność dłużnika w ramach stosunku wekslowego odpowiada rozmiarowi jego odpowiedzialności wynikającej ze stosunku podstawowego. W wyniku porozumienia osoby wręczającej weksel in blanco i (...)
1 Sygn. akt I C 718/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2021 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny 2 Przewodniczący Sędzia Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. - -Białej przeciwko P. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 2.150 zł. (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), 2 zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...
Czytaj więcej»

I C 725/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-07-07

Data publikacji: 2022-06-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawę eksmisji może stanowić wykraczanie przez lokatora w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku. Zachowanie uporczywe to zachowanie powtarzające się przez pewien okres, a więc charakteryzujące się pewną (...)
Sygn. akt I C 725/19 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 07 lipca 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa G. C. (1) i G. C. (2) przeciwko E. C. , N. G. , D. C. , N. C. o rozwiązanie stosunku prawnego i o eksmisję I. umarza postępowanie w stosunku do pozwanej N. G. wobec cofnięcia powództwa i zrzeczenia się ro
Czytaj więcej»

I C 766/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-08-01

Data publikacji: 2019-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem 3 lat. Tylko skierowanie pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń przerywa bieg terminu przedawnienia. Nie zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego zwalnia z odpowiedzialności zakład ubezpieczeń.
Sygn. akt I C 766/17 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 01 sierpnia 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko (...) A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w P. o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 6034,90 zł (sześć tysięcy trzydzieści cztery złote
Czytaj więcej»

I C 772/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-06-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Schorzenia poszkodowanego występujące przed wypadkiem, których skutki mogą nasilić się wskutek jego zaistnienia, a które uzasadniają realną obawę o życie poszkodowanego, uzasadniają przyjęcie szerszego zakresu odpowiedzialności odpowiedzialnego za szkodę niż w przypadku poszkodowanych, u których takie schorzenia nie wystąpiły.
Sygn. akt I C 772/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) Spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 21.056 zł. (dwadzieścia jeden tysi
Czytaj więcej»