Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
428

I C 445/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2022-02-25

Data publikacji: 2023-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Proces cywilny jest procesem kontradyktoryjnym. Oznacza to, że w jego ramach toczy się spór między stronami, który rozstrzyga sąd. Kontradyktoryjny model postępowania cechuje się tym, iż co do zasady wykrycie prawdy przez sąd ogranicza się do przeprowadzenia dowodów zgłoszonych przez strony, bowiem to na nich spoczywa ciężar dowodu. Z (...)
Sygn. akt I C 445/21 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2022 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w T. ( E. (...) przeciwko J. L. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 445/21 UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2021 r. powód (...) z siedzibą w T. (...) wniósł pozew przeciwko J. L. (
Czytaj więcej»

I C 448/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedopuszczalna i prawnie nieskuteczna jest praktyka, w której bank kieruje do kredytobiorcy wezwanie do zapłaty, w którym to wprowadza zastrzeżenie, iż w przypadku braku spłaty zadłużenia we wskazanym terminie niniejsze pismo należy traktować nie jako wezwanie do zapłaty, ale jako wypowiedzenie umowy przez bank. Komunikat wyrażany drugiej (...)
1 Sygn. akt I C 448/17 1 WYROK 2 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko B. C. (1) o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 600 zł (sześćset złotych) z żądanymi od niej odsetkami; II. oddala powództwo w pozost
Czytaj więcej»

I C 462/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-12-29

Data publikacji: 2023-01-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku umowy sprzedaży energii elektrycznej istnienie zobowiązania zależne jest od poboru energii. Ciężar dowodu wykazania tej okoliczności spoczywa na stronie przedsiębiorcy energetycznym, który może ją wykazać za pomocą wszystkich dostępnych dla siebie środków dowodowych.
1 Sygn. akt I C 462/21 a WYROK b W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko (...) w T. Zarząd Wojewódzki (...) w G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) z odse
Czytaj więcej»

I C 464/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2022-01-04

Data publikacji: 2022-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 464/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Dorota Słowik po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2022 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko J. Z. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. Z. (1) na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 887,87 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) wr
Czytaj więcej»

I C 482/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2022-04-05

Data publikacji: 2023-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo (...)
1 Sygn. akt I C 482/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2022 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny 2 Przewodniczący Sędzia Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2022 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z
Czytaj więcej»

I C 488/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba nie będąca konsumentem nie jest uprawniona do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).
Sygn. akt I C 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant Monika Wojak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko E. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka E. P. złożyła pozew przeciwko E. S. o zapłatę kwoty 1.200 zł z odsetkami ustawowymi od 24 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu ws
Czytaj więcej»

I C 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w (...)
Sygn. akt I C 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. W. , D. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 2 237, 37 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 37/100), w tym kwotę: -
Czytaj więcej»

I C 565/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2019-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 565/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss Protokolant sekretarz sądowy Monika Pietruszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko J. L. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. L. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwo
Czytaj więcej»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność przelewu wierzytelności winien wykazać powód.
Sygn. akt I C 559/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Zofia Goc- Majewska Protokolant Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 559/15 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o
Czytaj więcej»

I C 572/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wedle wynikającej z art. 6 k.c. reguły rozłożenia ciężaru dowodu obowiązkiem powoda w sprawie o zapłatę kredytu jest jedynie udowodnienie okoliczności tworzących prawo, czyli tego, że między nim a pozwanym doszło do zawarcia umowy. Pozwanego zaś obciąża dowód wykazania okoliczności niweczących prawo powoda, a więc m.in. tego, że kredyt zwrócił.
Sygn. akt I C 572/20 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko J. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanej J. K. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 7.129
Czytaj więcej»