Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
446

I Co 76/16

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-10-22

Data publikacji: 2018-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Opinia rzeczoznawcy – biegłego podlega, jak inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c., lecz co odróżnia ją pod tym względem, to szczególne dla tego dowodu kryteria oceny, które stanowią: poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania sformułowanego w niej stanowiska oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej (...)
Sygn. akt I Co 76/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik po rozpoznaniu w dniu 22 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużników L. J. i S. J. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. w sprawie egzekucyjnej: - Km 1786/14 prowadzonej z wniosku wierzyciela Banku Spółdzielczego w S. , - Km 752/15 prowadzonej z wniosku wierzyciela (...) Spółki akcyjne
Czytaj więcej»

I Co 79/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zapisobierca może wnosić o udzielenie zabezpieczenia jego roszczenia kierowanego przeciwko spadkobiercy o ustanowienie służebności wprost na p[odstawie treści testamentu
Sygn. akt I Co 79/16 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego G. G. przeciwko obowiązanemu M. S. (1) w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia postanawia: 1. udzielić uprawnionemu G. G. zabezpieczenia jego roszczenia o ustanowienie przez obowiązanego M. S. (2) na rzecz uprawnionego dożywotniej nieodpł
Czytaj więcej»

I Co 374/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2020-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Koszty egzekucji należne komornikowi sądowemu, ustalone prawomocnym postanowieniem, nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. w innym postępowaniu egzekucyjnym.
Sygn. akt I Co 1949/15 I Co 374/16 POSTANOWIENIE Dnia 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. (Km 1999/16), (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. (Km 2349/16), Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego
Czytaj więcej»

I Co 1313/14

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2018-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia o jej ustaleniu.
Sygn. akt I Co 1313/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym wniosku dłużników Z. Z. i E. Z. o obniżenie opłaty egzekucyjnej w sprawie Km 124/14 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie K. Z. , wszczętej z wniosku wierzyciela Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. postanawia:
Czytaj więcej»

I Co 1558/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2022-12-02

Data publikacji: 2023-09-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach badania dopuszczalności wniosku o zawezwanie do próby ugodowej sąd musi uwzględnić to, czy wystąpienie z nim nie jest - jako nadużycie uprawnienia procesowego - sprzeczne z dobrymi obyczajami, a jeżeli stwierdzi, że taka sprzeczność występuje, powinien odrzucić wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Sprzecznie z dobrymi obyczajami (...)
Sygn. akt I Co 1558/22 POSTANOWIENIE Dnia 2 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: sędzia Dorota Słowik po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2022 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Bank (...) z siedzibą w W. z udziałem A. K. o zawezwanie do próby ugodowej postanawia: odrzucić wniosek Sygn. akt I Co 1558/22 UZASADNIENIE W dniu 5 września 2022 r. (...) (...) z siedzibą w W. złożył wniosek o zawezwanie do próby ugodowej uczestników postępowania
Czytaj więcej»

I Co 490/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2019-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaskarżenie czynności komornika w toku licytacji następuje w sposób uproszczony, przez ustne zgłoszenie skargi na licytacji. Art. 986 k.p.c., zgodnie z którym skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który ją natychmiast (...)
Sygn. akt I Co 490/16 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Rafałko po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużnika G. M. z udziałem wierzycieli (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. , (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. , (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. , (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

III RC 399/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2020-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 399/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Sędzia Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 03 października 2019 roku w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. , małoletniej N. K. reprezentowaną przez przedstawicielkę ustawową K. K. przeciwko T. N. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż T. N. ur. (...) w T. ,
Czytaj więcej»

III RC 544/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 544/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu w dniu 02 lutego 2015 roku w Tczewie sprawy z powództwa A. W. przeciwko P. W. o alimenty zasądza od pozwanego P. W. na rzecz małoletniego powoda A. W. z tytułu alimentów kwotę po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie płatną do rąk przedstawicielki us
Czytaj więcej»

III RC 424/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2020-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustala ojcostwo, nazwisko, ogranicza władzę zasądza od pozwanego alimenty na rzecz mał. powoda, oddala powództwo w pozostałym zakresie, orzeka o kosztach
Sygn. akt III RC 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Klukowska Protokolant: Joanna Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2017 roku w Tczewie sprawy z powództwa małoletniego A. K. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. oraz z powództwa M. K. przeciwko B. Z. (1) o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż
Czytaj więcej»

III RC 419/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-11-21

Data publikacji: 2020-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższa alimenty i oddala powództwo w pozostałym zakresie
Sygn. akt III RC 419/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Sędzia Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2019 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego W. C. przeciwko M. C. (1) o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego M. C. (1) z tytułu alimentów na rzecz małoletniego powoda W. C. kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) miesięc
Czytaj więcej»