Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
109

I C 97/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uzasadnione i konieczne koszty pomocy prawnej świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową polegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia (...)
Sygn. akt I C 97/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Karol Gil po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda J. K. (2) na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 617 zł (sześćset siedemn
Czytaj więcej»

I C 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) moc prawna dokumentów urzędowych, jakimi są dokumenty wymienione w art. 194 ust. 1, tj. m. in. wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków (...)
Sygn. akt I C 150/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Anna Piotrowska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2015 r. powód
Czytaj więcej»

I C 1311/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1311/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko A. S. (2) o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. S. (2) na rzecz powódki A. S. (1) kwotę 47.907,89 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć gr
Czytaj więcej»

I C 1816/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Trwałe, fizyczne i funkcjonalne połączenie konstrukcji ścian, dachu i podłoża z instalacjami energetycznymi przeznaczonymi do doprowadzania, przetwarzania i rozdzielania prądu elektrycznego przesądza o tym, że zarówno budynek, jak i instalacje energetyczne należy uznać za części składowe całości w postaci rzeczy złożonej (art. 47 § 2 k.c.) i (...)
Sygn. akt I C 1816/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. G. i K. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w G. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w G. solidarnie na rzecz powodów M. G. i K. G. kwotę 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 2360/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Cesjonariusz banku udzielającego kredytu nie jest biernie legitymowany w procesie wytoczonym przez kredytobiorcę o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu zawartego między bankiem a zakładem ubezpieczeń.
Sygn. akt I C 2360/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Joanna Szczuka po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko P. (...) W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. nie obciąża powoda kosztami postępowania. Sygn. akt I C 2360/14 UZASADNIENIE Powód W. S. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. (...) W. k
Czytaj więcej»

I Co 79/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zapisobierca może wnosić o udzielenie zabezpieczenia jego roszczenia kierowanego przeciwko spadkobiercy o ustanowienie służebności wprost na p[odstawie treści testamentu
Sygn. akt I Co 79/16 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego G. G. przeciwko obowiązanemu M. S. (1) w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia postanawia: 1. udzielić uprawnionemu G. G. zabezpieczenia jego roszczenia o ustanowienie przez obowiązanego M. S. (2) na rzecz uprawnionego dożywotniej nieodpł
Czytaj więcej»

II K 235/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podatki, kara grzywny, wymiar kary
Sygn. akt II K 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniu 30.05.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: J. S. (1) , synowi Z. i L. z domu Rogowskiej, urodzonemu (...) w S. , oskarżonemu o to, że: działając w imieniu płatnika H. B. , prowadzącej działalność g
Czytaj więcej»

II K 279/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, zamiar, grzywna, kara pozbawienia wolności, wymiar kary, środek karny, zbieg przestępstw, kara łączna, koszty procesu
Sygn. akt II K 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora --- Po rozpoznaniu w dniach: 22.06.2015 r., 20.07.2015 r., 25.09.2015 r., 19.10.2015 r. i 23.11.2015 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim przeciwko: 1. A. R. (1) , synowi R. i L. z domu J. , urodzonemu (...) w P. 2. D. F. (
Czytaj więcej»

I C 488/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba nie będąca konsumentem nie jest uprawniona do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).
Sygn. akt I C 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant Monika Wojak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko E. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka E. P. złożyła pozew przeciwko E. S. o zapłatę kwoty 1.200 zł z odsetkami ustawowymi od 24 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu ws
Czytaj więcej»

II K 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, opinia biegłego, okazania, rozbój, znamiona czynu zabronionego, recydywa, wina, poczytalność, wymiar kary, nadzwyczajne obostrzenie kary, kara pozbawienia wolności, grzywna, naprawienie szkody, obrońca, koszty procesu
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniach: 05.05.2016 r., 23.05.2016 r., 30.06.2016 r., 25.07.2016 r., 29.09.2016 r., 28.11.2016 r., 22.12.2016 r. i 16.02.2017 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: I. (...) , synowi R. i E. z domu T. , urodzonemu (...) w N
Czytaj więcej»