Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
167

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność przelewu wierzytelności winien wykazać powód.
Sygn. akt I C 559/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Zofia Goc- Majewska Protokolant Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 559/15 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o
Czytaj więcej»

I C 488/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba nie będąca konsumentem nie jest uprawniona do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).
Sygn. akt I C 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant Monika Wojak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko E. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka E. P. złożyła pozew przeciwko E. S. o zapłatę kwoty 1.200 zł z odsetkami ustawowymi od 24 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu ws
Czytaj więcej»

I C 735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienie osoby trzeciej do zajętego przedmiotu w toku postępowania o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji może zostać wykazane za pomocą każdego dostępnego środka dowodowego.
Sygn. akt I C 735/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Rafałko Protokolant: Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. U. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. o zwolnienie od egzekucji I. zwolnić ruchomość w postaci ciągnika samochodowego (...) o nr rej. (...) od egzekucji prowadzonej przez Komornika Są
Czytaj więcej»

I C 669/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a. Roszczenie o wydanie rzeczy przysługuje wyłącznie jej właścicielowi. Osoba będąca członkiem Polskiego Związku Działkowców nie uzyskuje prawa własności działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, lecz prawo użytkowania działki. b. Członkowie zarządu rodzinnego ogrodu działkowego nie są biernie legitymowani w postępowaniu o wydanie działki w (...)
Sygn. akt I C 669/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko (...) Związkowi (...) z siedzibą w W. , M. K. (2) , A. Z. , Z. S. i W. K. o wydanie nieruchomości i zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powódki M. K. (1) na rzecz pozwanego (...) Zwi
Czytaj więcej»

I C 245/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód jest zobowiązany wskazać w pozwie adresy wszystkich państwowych jednostek organizacyjnych pozwanego Skarbu Państwa, z których działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, a także złożyć odpisy pozwu i załączników w liczbie odpowiadającej ilości tych jednostek.
Sygn. akt I C 245/17 ZARZĄDZENIE Dnia 28 kwietnia 2017 r. Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro w Sądzie Rejonowym w Tczewie Wydział I Cywilny na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietnia 2017 r. w sprawie z powództwa J. J. przeciwko Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Elblągu, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnem
Czytaj więcej»

I C 842/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla przyjęcia odpowiedzialności pozwanego za wyrządzoną szkodę, niezbędne było wykazanie przez powoda, iż spełnione zostały przesłanki z przepisu art. 415 k.c. Do przesłanek odpowiedzialności deliktowej z art. 415 k.c. należą: zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, oraz szkoda i związek przyczynowy (...)
Sygn. akt I C 842/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Województwu (...) - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w G. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powoda S. K. na rzecz pozwanego Województwa (...) - Zarządu Dróg Wojewódzkich w G. kwotę 600 zł.
Czytaj więcej»

I C 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w (...)
Sygn. akt I C 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. W. , D. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 2 237, 37 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 37/100), w tym kwotę: -
Czytaj więcej»

II K 47/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna, kara pozbawienia wolności, wymiar kary, koszty procesu
Sygn. akt II K 47/16 . akt II K 47/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska w obecności Prokuratora: Sławomira Gebla po rozpoznaniu w dniu: 14.04.2016 r. sprawy: D. K. (1) , syna T. i B. z domu P. , urodzonego (...) w T. skazanego podlegającymi wykonaniu wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 3 października 2014
Czytaj więcej»

II K 72/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 72/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie - --- po rozpoznaniu w dniu 06 kwietnia 2016 r. sprawy M. G. s. Z. i G. z d. Muszyńska, ur. (...) w T. skazanego prawomocnymi wyrokami podlegającymi wykonaniu: I. Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 21 stycznia 2015 r. w
Czytaj więcej»

II K 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos po rozpoznaniu, na rozprawie w dniach 1.06.2016 r. i 12.08.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: B. B. (1) , s. Z. i S. z d. K. , ur. (...) w O. , oskarżonemu o to, że: będąc podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania działalności gospodarczej MAR-POL
Czytaj więcej»