Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
332

I C 1221/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postępowanie cywilne winno toczyć się z udziałem strony, a w razie jej śmierci - z udziałem jej następcy prawnego. Sąd może zaświecić postępowanie do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie.
Sygn. akt I C 1221/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. N. przeciwko M. B. , I. S. , J. K. (1) , P. B. o zapłatę postanawia zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygn. akt I Ns 468/17. UZASADNIENI
Czytaj więcej»

I C 1272/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2019-11-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pożyczkodawca nie może żądać od pożyczkobiorcy będącego konsumentem opłat ponad maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredyty, a także gdy zostały one stwierdzone wekslem.
Sygn. akt I C 1272/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss Protokolant Sekretarz Sądowy Monika Pietruszewska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 11.573 zł (jedenaście tysięcy pięćset
Czytaj więcej»

I C 1273/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Za szkodę wyrządzoną przez komornika solidarną odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Odpowiedzialność Skarbu Państwa jako dłużnika solidarnego zachodzi w razie zaistnienia wszystkich przesłanek warunkujących skuteczne dochodzenie odszkodowania od komornika. Ze względu na konstrukcję solidarnej odpowiedzialności, poszkodowany może według (...)
Sygn. akt I C 1273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kwidzynie przeciwko J. B. o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 31 046, 99 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści sześć złoty
Czytaj więcej»

I C 1234/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2019-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Moc prawna dokumentów urzędowych, o których mowa w art. 95 ust. 1 Prawa bankowego, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym. Powód winien wykazać istnienie wierzytelności innymi dokumentami, które wraz z dokumentami wskazanymi w art. 95 ust. 1 Prawa bankowego, wykazują zobowiązanie pozwanego.
Sygn. akt I C 1234/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. R. o zapłatę I. zasądza od pozwanej M. R. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 17.052,28 zł (siedemnaście
Czytaj więcej»

I C 1328/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za udzielenie informacji komornikom sądowym (Dz.U. Nr 8, poz. 95 z późn. zm.) nie stanowi podstawy dochodzenia tej należności w drodze powództwa wytoczonego (...)
Sygn. akt I C 1328/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddział w R. przeciwko K. Z. o zapłatę postanawia: odrzucić pozew. Sygn. akt I C 1328/15 UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Spo
Czytaj więcej»

I C 1311/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1311/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko A. S. (2) o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. S. (2) na rzecz powódki A. S. (1) kwotę 47.907,89 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć gr
Czytaj więcej»

I C 1420/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-11-26

Data publikacji: 2020-03-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. W przepisie art. 409 k.c. w zw. z art. 410 § 1 k.c. mowa jest wyłącznie o takiej utarcie (...)
1 Sygn. akt I C 1420/18 1 WYROK 2 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Rafałko Protokolant: Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko K. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6141,94 zł (sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 94/100) wraz odsetkami ustawowymi za opóźnie
Czytaj więcej»

I C 62/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-03-26

Data publikacji: 2020-03-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd ma obowiązek oceny zasadności powództwa skierowanego przeciwko konsumentowi pod kątem przedawnienia roszczenia w sytuacji, gdy stosunek prawny stanowiący podstawę żądania pozwu powstał przed wejściem w życie art. 117 § 21 k.c.
Sygn. akt I C 62/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 z siedzibą w W. przeciwko S. H. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 62/19 UZASADNIENIE W d
Czytaj więcej»

I C 71/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2018-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobiercy kredytobiorcy wchodzą w jego sytuację prawną i stają się stronami umowy kredytu. Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia (...)
Sygn. akt I C 71/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur-Kwidzińska Protokolant stażysta Jakub Meisinger po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko R. S. , M. S. (1) , H. S. , P. S. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rz
Czytaj więcej»

I C 868/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-11-07

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 10 Prawa wekslowego wyznacza zakres badania materialnej podstawy weksla o tyle tylko, że wskazuje okoliczności, w których badanie to jest w ogóle wykluczone. Z przepisu nie wynika, by badania stosunku podstawowego mogło nastąpić wyłącznie na zarzut dłużnika i tylko w zakresie objętym zarzutem.
Sygn. akt I C 868/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss Protokolant Sekretarz Sądowy Monika Pietruszewska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko A. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. D. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 4.043 zł (cztery tysiące czterdzieści trzy zło
Czytaj więcej»