Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
344

III RC 1/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt III RC 1/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko małoletniemu N. K. o obniżenie alimentów oddala pow ództwo Sygn. akt III RC 1/18 1 UZASADNIENIE D. K. wniósł przeciwko małoletniemu N. K. , reprezentowanemu przez przedstawicie
Czytaj więcej»

III RC 2/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-03-13

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt III RC 2/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Wioleta Makowska Protokolant: Joanna Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 roku w Tczewie sprawy z powództwa A. E. przeciwko małoletniemu D. G. reprezentowanemu przez przedstawiciela ustawowego M. G. o obniżenie alimentów oddala powództwo. Sygn. akt III RC 2/18 1 UZASADNIENIE A. E. wniosła przeciwko
Czytaj więcej»

III RC 12/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-10-01

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt IIIRC 12/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 1 października 2018 roku w Tczewie sprawy z powództwa T. O. przeciwko M. O. (1) o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda T. O. , uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt III RC 12/18 1 U
Czytaj więcej»

III RC 60/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-09-03

Data publikacji: 2020-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższa alimenty do kwoty 450 zł
Sygn. akt III RC 60/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Wioleta Makowska Protokolant Karolina Romaniuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 września 2019 roku w Tczewie sprawy z powództwa małoletniego M. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego K. N. (1) przeciwko A. G. (1) o podwyższenie alimentów I podwyższa z dniem 01 marca 2019 roku alimenty ustalone wyroki
Czytaj więcej»

III RC 87/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza alimenty
Sygn. akt III RC 87/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2016 roku w T. sprawy z powództwa N. M. - K. przeciwko D. K. (1) o alimenty I. zasądza od pozwanego D. K. (1) na rzecz małoletniego powoda N. D. K. (2) tytułem alimentów kwotę po 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie płat
Czytaj więcej»

III RC 99/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2020-10-15

Data publikacji: 2021-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 99/20 UZASADNIENIE A. P. jako przedstawicielka ustawowa małoletniej M. L. (1) złożyła w jej imieniu przeciwko D. L. (1) pozew o podwyższenie alimentów do kwoty 1200 zł. Pozwany uznał powództwo do kwoty 600 zł. Dokonano nast ępujących ustaleń faktycznych: Ugodą zawartą 10 lipca 2018 r. przed Sądem Rejonowym w Tczewie w sprawie o sygn. akt III RC 158/18 D. L. (1) zobowiązał się łożyć M. L. (1) tytułem alimentów kwotę 500 /pięćset/ zł miesięcznie. Dow ód: ugoda k. 52 akt o sygn. II
Czytaj więcej»

III RC 107/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Elżbieta Cichon Protokolant Karolina Przygocka po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa R. N. przeciwko małoletnim J. i J. N. (1) o obniżenie alimentów I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda R. N. . Sygn. akt III RC 107/16 UZASADNIENIE R. N. domagał si
Czytaj więcej»

III RC 115/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2019-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt III RC 115/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Karolina Przygocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 roku w Tczewie sprawy z powództwa małoletniego A. J. - reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową W. J. (1) przeciwko J. J. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego J. J. (1) tytułem alimentów na rzecz małoletniego powo
Czytaj więcej»

III RC 138/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt III RC 138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Wioleta Makowska Protokolant Joanna Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 czerwca 2016r. w T. sprawy z powództwa małoletniego K. S. przeciwko H. K. o alimenty I. zasądza od pozwanego H. K. tytułem alimentów na rzecz małoletniego powoda K. S. kwotę po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, płatną do rąk przeds
Czytaj więcej»

III RC 156/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt III RC 156/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2016 roku w T. sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko J. C. o alimenty I. zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda M. C. (1) tytułem alimentów kwotę po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie płatną do rąk powoda M. C. (1) z g
Czytaj więcej»