Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
124

I C 97/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uzasadnione i konieczne koszty pomocy prawnej świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową polegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia (...)
Sygn. akt I C 97/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Karol Gil po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda J. K. (2) na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 617 zł (sześćset siedemn
Czytaj więcej»

I C 109/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-04-27

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/15 Dnia 27 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska – Liss po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. J. i K. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o ustalenie postanawia: uzupełnić wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie wydany w sprawie I C 109/15 w ten sposób, że zasądzić od powodów A. J. i K. J. solidarnie na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – St
Czytaj więcej»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność przelewu wierzytelności winien wykazać powód.
Sygn. akt I C 559/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Zofia Goc- Majewska Protokolant Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 559/15 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o
Czytaj więcej»

I C 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) moc prawna dokumentów urzędowych, jakimi są dokumenty wymienione w art. 194 ust. 1, tj. m. in. wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków (...)
Sygn. akt I C 150/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Anna Piotrowska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2015 r. powód
Czytaj więcej»

I C 488/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba nie będąca konsumentem nie jest uprawniona do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).
Sygn. akt I C 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant Monika Wojak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko E. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka E. P. złożyła pozew przeciwko E. S. o zapłatę kwoty 1.200 zł z odsetkami ustawowymi od 24 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu ws
Czytaj więcej»

I C 735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienie osoby trzeciej do zajętego przedmiotu w toku postępowania o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji może zostać wykazane za pomocą każdego dostępnego środka dowodowego.
Sygn. akt I C 735/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Rafałko Protokolant: Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. U. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. o zwolnienie od egzekucji I. zwolnić ruchomość w postaci ciągnika samochodowego (...) o nr rej. (...) od egzekucji prowadzonej przez Komornika Są
Czytaj więcej»

I C 1095/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), dotyczące opłaty warunkowej, nie uzgadniana indywidualnie z konsumentem, nie jest dla niego wiążąca. Ustalenie tej opłaty na poziomie 99% składki rocznej narusza zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego, w związku z czym rażąco (...)
Sygn. akt I C 1095/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 3.640,39 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści złot
Czytaj więcej»

I C 1311/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1311/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko A. S. (2) o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. S. (2) na rzecz powódki A. S. (1) kwotę 47.907,89 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć gr
Czytaj więcej»

II K 72/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 72/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie - --- po rozpoznaniu w dniu 06 kwietnia 2016 r. sprawy M. G. s. Z. i G. z d. Muszyńska, ur. (...) w T. skazanego prawomocnymi wyrokami podlegającymi wykonaniu: I. Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 21 stycznia 2015 r. w
Czytaj więcej»

II K 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos po rozpoznaniu, na rozprawie w dniach 1.06.2016 r. i 12.08.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: B. B. (1) , s. Z. i S. z d. K. , ur. (...) w O. , oskarżonemu o to, że: będąc podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania działalności gospodarczej MAR-POL
Czytaj więcej»