Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
262

III RC 305/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza kwotę 850 zł
Sygn. akt III RC 305/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Wioleta Makowska Protokolant Karolina Przygocka po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 roku w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego T. K. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową A. W. przeciwko M. K. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego M. K. (1) na rzecz małoletniego powoda T. K. tytułem alimen
Czytaj więcej»

III RC 424/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustala ojcostwo, nazwisko, ogranicza władzę zasądza od pozwanego alimenty na rzecz mał. powoda, oddala powództwo w pozostałym zakresie, orzeka o kosztach
Sygn. akt III RC 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Klukowska Protokolant: Joanna Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2017 roku w T. sprawy z powództwa małoletniego A. K. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. oraz z powództwa M. K. przeciwko B. Z. (1) o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż B. Z.
Czytaj więcej»

III RC 477/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższenie alimentów
Sygn. akt III RC 477/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Katarzyna Kaszubowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 marca 2017 r. w Tczewie sprawy z powództwa N. W. przeciwko K. W. (1) o podwyższenie alimentów I. podwyższa z dniem 19 grudnia 2016 roku alimenty ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 roku wydanym w sprawie o
Czytaj więcej»

III RC 544/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 544/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu w dniu 02 lutego 2015 roku w Tczewie sprawy z powództwa A. W. przeciwko P. W. o alimenty zasądza od pozwanego P. W. na rzecz małoletniego powoda A. W. z tytułu alimentów kwotę po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie płatną do rąk przedstawicielki us
Czytaj więcej»

III RC 650/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt III RC 650/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2015 roku w T. sprawy z powództwa L. E. i D. E. przeciwko K. E. o alimenty I. zasądza od pozwanego K. E. na rzecz małoletnich powodów L. E. i D. E. tytułem alimentów kwoty po 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie, to jest łączni
Czytaj więcej»

I C 71/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2018-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobiercy kredytobiorcy wchodzą w jego sytuację prawną i stają się stronami umowy kredytu. Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia (...)
Sygn. akt I C 71/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur-Kwidzińska Protokolant stażysta Jakub Meisinger po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko R. S. , M. S. (1) , H. S. , P. S. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rz
Czytaj więcej»

I C 97/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uzasadnione i konieczne koszty pomocy prawnej świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową polegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia (...)
Sygn. akt I C 97/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Karol Gil po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda J. K. (2) na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 617 zł (sześćset siedemn
Czytaj więcej»

I C 109/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-04-27

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/15 Dnia 27 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska – Liss po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. J. i K. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o ustalenie postanawia: uzupełnić wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie wydany w sprawie I C 109/15 w ten sposób, że zasądzić od powodów A. J. i K. J. solidarnie na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – St
Czytaj więcej»

I C 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) moc prawna dokumentów urzędowych, jakimi są dokumenty wymienione w art. 194 ust. 1, tj. m. in. wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków (...)
Sygn. akt I C 150/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Anna Piotrowska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2015 r. powód
Czytaj więcej»

I C 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zastrzeżenie na rzecz pracodawcy kary umownej za nieświadczenie pracy przez pracownika jest niedopuszczalne.
Sygn. akt I C 171/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko P. Z. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego P. Z. na rzecz powoda T. L. kwotę 1700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2016 r. do dni
Czytaj więcej»