Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
149

II K 47/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna, kara pozbawienia wolności, wymiar kary, koszty procesu
Sygn. akt II K 47/16 . akt II K 47/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska w obecności Prokuratora: Sławomira Gebla po rozpoznaniu w dniu: 14.04.2016 r. sprawy: D. K. (1) , syna T. i B. z domu P. , urodzonego (...) w T. skazanego podlegającymi wykonaniu wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 3 października 2014
Czytaj więcej»

II K 72/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 72/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie - --- po rozpoznaniu w dniu 06 kwietnia 2016 r. sprawy M. G. s. Z. i G. z d. Muszyńska, ur. (...) w T. skazanego prawomocnymi wyrokami podlegającymi wykonaniu: I. Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 21 stycznia 2015 r. w
Czytaj więcej»

II K 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos po rozpoznaniu, na rozprawie w dniach 1.06.2016 r. i 12.08.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: B. B. (1) , s. Z. i S. z d. K. , ur. (...) w O. , oskarżonemu o to, że: będąc podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania działalności gospodarczej MAR-POL
Czytaj więcej»

II K 235/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podatki, kara grzywny, wymiar kary
Sygn. akt II K 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniu 30.05.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: J. S. (1) , synowi Z. i L. z domu Rogowskiej, urodzonemu (...) w S. , oskarżonemu o to, że: działając w imieniu płatnika H. B. , prowadzącej działalność g
Czytaj więcej»

II K 279/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, zamiar, grzywna, kara pozbawienia wolności, wymiar kary, środek karny, zbieg przestępstw, kara łączna, koszty procesu
Sygn. akt II K 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora --- Po rozpoznaniu w dniach: 22.06.2015 r., 20.07.2015 r., 25.09.2015 r., 19.10.2015 r. i 23.11.2015 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim przeciwko: 1. A. R. (1) , synowi R. i L. z domu J. , urodzonemu (...) w P. 2. D. F. (
Czytaj więcej»

II K 466/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zbieg przestępstw, Środki karne
Sygn. akt II K 466/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora --- Po rozpoznaniu w dniu 24.09.2015 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: J. D. (1) , synowi J. i L. z domu Z. , urodzonemu w dniu (...) w T. oskarżonemu to, że: I. w dniu 29 marca 2015 roku w T. przy ul. (...) nie
Czytaj więcej»

II K 471/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, opinia biegłego, oszustwo, fałszerstwo, znamiona czynu zabronionego, zbieg przepisów, usiłowanie, wina, poczytalność, wymiar kary, kara pozbawienia wolności, dowody rzeczowe, koszty procesu
Sygn. akt II K 471/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Rafał Gorgolewski Przy udziale prokuratora:--- po rozpoznaniu w dniu 12.01.2017 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: (...) , córce S. i E. z domu G. , urodzonej (...) w T. oskarżonej o to, że: w dniu 05 czerwca 2012 r. w T. , działając w celu osiągnięcia korzy
Czytaj więcej»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność przelewu wierzytelności winien wykazać powód.
Sygn. akt I C 559/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Zofia Goc- Majewska Protokolant Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 559/15 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o
Czytaj więcej»

I C 1095/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), dotyczące opłaty warunkowej, nie uzgadniana indywidualnie z konsumentem, nie jest dla niego wiążąca. Ustalenie tej opłaty na poziomie 99% składki rocznej narusza zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego, w związku z czym rażąco (...)
Sygn. akt I C 1095/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 3.640,39 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści złot
Czytaj więcej»

I C 1311/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1311/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko A. S. (2) o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. S. (2) na rzecz powódki A. S. (1) kwotę 47.907,89 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć gr
Czytaj więcej»