Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
293

I C 251/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-12-05

Data publikacji: 2019-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej.
Sygn. akt I C 251/18 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w T. przeciwko Z. N. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Z. N. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w T
Czytaj więcej»

I C 448/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedopuszczalna i prawnie nieskuteczna jest praktyka, w której bank kieruje do kredytobiorcy wezwanie do zapłaty, w którym to wprowadza zastrzeżenie, iż w przypadku braku spłaty zadłużenia we wskazanym terminie niniejsze pismo należy traktować nie jako wezwanie do zapłaty, ale jako wypowiedzenie umowy przez bank. Komunikat wyrażany drugiej (...)
1 Sygn. akt I C 448/17 1 WYROK 2 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko B. C. (1) o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 600 zł (sześćset złotych) z żądanymi od niej odsetkami; II. oddala powództwo w pozost
Czytaj więcej»

I C 488/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba nie będąca konsumentem nie jest uprawniona do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).
Sygn. akt I C 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska-Liss Protokolant Monika Wojak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko E. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka E. P. złożyła pozew przeciwko E. S. o zapłatę kwoty 1.200 zł z odsetkami ustawowymi od 24 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu ws
Czytaj więcej»

I C 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w (...)
Sygn. akt I C 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. W. , D. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 2 237, 37 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 37/100), w tym kwotę: -
Czytaj więcej»

I C 565/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2019-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 565/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss Protokolant sekretarz sądowy Monika Pietruszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko J. L. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. L. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwo
Czytaj więcej»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność przelewu wierzytelności winien wykazać powód.
Sygn. akt I C 559/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Zofia Goc- Majewska Protokolant Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 559/15 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o
Czytaj więcej»

I C 654/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Sygn. akt I C 654/17 1 WYROK 2 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa R. B. (1) przeciwko S. R. i M. R. o zapłatę I. zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 641,66 zł (sześćset czterdzieści jeden złotych 66/100) z odsetkami ustawowymi za opóźni
Czytaj więcej»

I C 686/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2019-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik za wyrządzenie szkody odpowiada wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Poza umową o pracę pracodawca nie może skutecznie zawrzeć umowy opartej na przepisach Kodeksu cywilnego, na mocy której pracownik zobowiąże się do zapłaty kary umownej na wypadek nieświadczenia pracy w okresie przewidzianym umową o pracę.
1 Sygn. akt I C 686/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny 2 Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko S. Ś. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda T. L. na rzecz pozwanego S. Ś. kwotę 917 zł. (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn.
Czytaj więcej»

II K 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, kara pozbawienia wolności, środki karne, koszty procesu
ygn. akt II K 772/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- Po rozpoznaniu w dniach: 14.01.2016 r., 08.02.2016 r., 11.03.2016 r., 25.04.2016 r., 27.06.2016 r., 12.09.2016 r., 26.09.2016 r., 20.10.2016 r. i 9.12.2016 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: D. K. (1) , synowi J
Czytaj więcej»

II K 806/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
ygn. akt II K 806/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Gawrych Przy udziale prokuratora ------- Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2017 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: M. S. , synowi Z. i K. zd. P. , ur. (...) w T. oraz D. B. , synowi H. i R. zd. K. , ur. (...) w K. oskarżonym o to, że: w dniu 22 kwiet
Czytaj więcej»