Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
406

III RC 399/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2020-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 399/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Sędzia Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 03 października 2019 roku w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. , małoletniej N. K. reprezentowaną przez przedstawicielkę ustawową K. K. przeciwko T. N. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż T. N. ur. (...) w T. ,
Czytaj więcej»

III RC 419/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-11-21

Data publikacji: 2020-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższa alimenty i oddala powództwo w pozostałym zakresie
Sygn. akt III RC 419/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Sędzia Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2019 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego W. C. przeciwko M. C. (1) o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego M. C. (1) z tytułu alimentów na rzecz małoletniego powoda W. C. kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) miesięc
Czytaj więcej»

III RC 424/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2020-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustala ojcostwo, nazwisko, ogranicza władzę zasądza od pozwanego alimenty na rzecz mał. powoda, oddala powództwo w pozostałym zakresie, orzeka o kosztach
Sygn. akt III RC 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Klukowska Protokolant: Joanna Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2017 roku w Tczewie sprawy z powództwa małoletniego A. K. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. oraz z powództwa M. K. przeciwko B. Z. (1) o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż
Czytaj więcej»

I Ns 499/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-11-20

Data publikacji: 2021-01-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O tym gdzie znajduje się miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy decyduje faktyczne przebywanie, a nie sama jego wola w tym przedmiocie. W sytuacji, gdy przed śmiercią miejsce stałego pobytu spadkodawcy było poza Rzecząpospolitą Polską, tam znajdował się majątek spadkowy, a spadkodawca miał obce obywatelstwo, miejsce tego pobytu wyznacza sądu (...)
Sygn. akt I Ns 499/18 POSTANOWIENIE Dnia 20 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku F. A. z udziałem E. A. , L. A. (1) , M. D. o stwierdzenie nabycia spadku po L. A. postanawia odrzucić wniosek UZASADNIENIE Wnioskodawca F. A. wniósł do Sądu Rejonowego w Tczewie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po L. A. , zmarłym w dniu 18 marca 2018 r.,
Czytaj więcej»

I Ns 527/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2019-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W toku postępowania o podział małżeńskiego majątku wspólnego przynależność przedmiotów nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej do majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek. Wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty sąd uwzględnia z urzędu, bez osobnego żądania stron postępowania.
Sygn. akt I Ns 527/15 1 2 Postanowienie Dnia 23 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. W. z udziałem A. S. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy T. W. i uczestniczki postępowania A. S. wchodzi roszczenie majątkowe z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólne
Czytaj więcej»

II K 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2021-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, opinia biegłego, okazania, rozbój, znamiona czynu zabronionego, recydywa, wina, poczytalność, wymiar kary, nadzwyczajne obostrzenie kary, kara pozbawienia wolności, grzywna, naprawienie szkody, obrońca, koszty procesu
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniach: 05.05.2016 r., 23.05.2016 r., 30.06.2016 r., 25.07.2016 r., 29.09.2016 r., 28.11.2016 r., 22.12.2016 r. i 16.02.2017 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: I. (...) , synowi R. i E. z domu T. , urodzonemu (...) w N
Czytaj więcej»

II K 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 28/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: sekr. sąd. Monika Recka Przy udziale prokuratora --- Po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2015 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko K. M. , synowi S. i J. z d. G. , ur. (...) w G. oskarżonemu o to, że: w dniu 15 grudnia 2014 roku w T. na ulicy (...) kierował samochodem osob
Czytaj więcej»

II K 422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 422/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu: 11.03.2016 r. przy udziale prokuratora --- sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: (...) , córce S. i U. z domu F. , urodzonej w dniu (...) w G. oskarżonej o to, że: w okresie od 01 września 2014 roku do 24 lutego 2015 roku w O. ukrywał
Czytaj więcej»

II W 1188/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1188/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.08.2016 r. sprawy z oskarżenia Komendanta Komisariatu Policji w G. : przeciwko R. T. , synowi B. i H. zd. R. (...) , ur. (...) w D. obwinionemu o to, że: w okresie od sierpnia do września 2014 r. w D. , mając obowiązek za
Czytaj więcej»

III RC 87/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza alimenty
Sygn. akt III RC 87/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2016 roku w T. sprawy z powództwa N. M. - K. przeciwko D. K. (1) o alimenty I. zasądza od pozwanego D. K. (1) na rzecz małoletniego powoda N. D. K. (2) tytułem alimentów kwotę po 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie płat
Czytaj więcej»