Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
319

I Ns 499/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-11-20

Data publikacji: 2021-01-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O tym gdzie znajduje się miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy decyduje faktyczne przebywanie, a nie sama jego wola w tym przedmiocie. W sytuacji, gdy przed śmiercią miejsce stałego pobytu spadkodawcy było poza Rzecząpospolitą Polską, tam znajdował się majątek spadkowy, a spadkodawca miał obce obywatelstwo, miejsce tego pobytu wyznacza sądu (...)
Sygn. akt I Ns 499/18 POSTANOWIENIE Dnia 20 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku F. A. z udziałem E. A. , L. A. (1) , M. D. o stwierdzenie nabycia spadku po L. A. postanawia odrzucić wniosek UZASADNIENIE Wnioskodawca F. A. wniósł do Sądu Rejonowego w Tczewie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po L. A. , zmarłym w dniu 18 marca 2018 r.,
Czytaj więcej»

I Ns 527/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2019-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W toku postępowania o podział małżeńskiego majątku wspólnego przynależność przedmiotów nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej do majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek. Wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty sąd uwzględnia z urzędu, bez osobnego żądania stron postępowania.
Sygn. akt I Ns 527/15 1 2 Postanowienie Dnia 23 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. W. z udziałem A. S. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy T. W. i uczestniczki postępowania A. S. wchodzi roszczenie majątkowe z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólne
Czytaj więcej»

I C 914/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2018-03-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia
Sygn. akt I C 914/16 ZARZĄDZENIE Dnia 29 września 2016 r. Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki w Sądzie Rejonowym w Tczewie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi powoda Z. K. o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt I C 478/12 tut. Sądu wszczętej z powództwa Z. K. i Z. Z. przeciwko Skarbowi Państwa - Starosta (...) o zapłatę zarządza zwrócić skargę. UZASADNIENIE W dniu 19 września 2016 r. powód Z. K. został
Czytaj więcej»

I C 868/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-11-07

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 10 Prawa wekslowego wyznacza zakres badania materialnej podstawy weksla o tyle tylko, że wskazuje okoliczności, w których badanie to jest w ogóle wykluczone. Z przepisu nie wynika, by badania stosunku podstawowego mogło nastąpić wyłącznie na zarzut dłużnika i tylko w zakresie objętym zarzutem.
Sygn. akt I C 868/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss Protokolant Sekretarz Sądowy Monika Pietruszewska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko A. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. D. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 4.043 zł (cztery tysiące czterdzieści trzy zło
Czytaj więcej»

II K 441/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, wyjaśnienia oskarżonego, świadkowie, opinia biegłego, znamiona czynu zabronionego, groźba bezprawna, przestępstwo przeciwko zdrowiu, charakter chuligański, kara ograniczenia wolności, wymiar kary, kara łączna, naprawienie szkody, koszty procesu
Sygn. akt II K 441/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniach: 15.09.2016 r.,20.10.2016 r. i 24.11.2016 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: R. T. (1) , synowi J. i J. z domu J. , urodzonemu (...) w G. oskarżonemu o to, że: 1. w dniu 25 września 2015
Czytaj więcej»

II K 86/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 86/18 1 W Y R O K 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 r. S ąd Rejonowy w T. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora --- Po rozpoznaniu 13.04.2018 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: T. O. (1) , synowi J. i K. z domu C. , urodzonemu (...) w T. oskarżonemu o to, że: w dniu 9 października 2017 roku w T. , dokonał uszkodzenia ciał
Czytaj więcej»

II K 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos po rozpoznaniu, na rozprawie w dniach 1.06.2016 r. i 12.08.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: B. B. (1) , s. Z. i S. z d. K. , ur. (...) w O. , oskarżonemu o to, że: będąc podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania działalności gospodarczej MAR-POL
Czytaj więcej»

II K 263/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 263/17 1 W Y R O K 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. S ąd Rejonowy w T. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: Magdaleny Staniszewskiej Po rozpoznaniu w dniach: 03.11.2017 r., 29.11.2017 r., 12.01.2018 r., 23.02.2018 r., 26.03.2018 r. i 07.05.2018 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko : D. S. (1) z domu W. , córce F. i M. z do
Czytaj więcej»

II K 201/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna, zasady wymiaru kary, koszty postępowania, wynagrodzenie obrońcy
1 Sygn. akt II K 201/17 WYROK ŁĄCZNY 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 roku S ąd Rejonowy w T. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski 1 Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska w obecności Prokuratora: Mariusza Mikuły po rozpoznaniu 22.02.2018 r. sprawy: K. A. (1) , córki H. i B. z domu N. , urodzonej (...) w G. skazanej podlegaj ącymi wykonaniu wyrokami: 2 Sądu Rejonowego w Tczewie z 1 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 345/
Czytaj więcej»

II K 291/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-09-19

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody,wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, opinia biegłego, dokumenty, znamiona czynu zabronionego, wina, zasady wymiaru kary, kara pozbawienia wolności, nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania, wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenie kuratora, koszty postępowania
S ąd postanowił: na mocy art. 249 § 1 k.p.k. , art. 258 § 3 k.p.k. , art. 263 § 7 k.p.k. oraz art. 259 § 1 i 2 k.p.k. a contrario przedłużyć stosowany wobec oskarżonego J. B. (1) syna L. i Z. z domu K. , urodzonego (...) Gniewie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 31 stycznia 2020 r., godz. 15:00. UZASADNIENIE Nieprawomocnym wyrokiem z 19 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Tczewie uznał J. B. (2) za winnego popełnienia zarzucanego mu występku z art. 207 § 1 k.k. i skazał go
Czytaj więcej»