Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

III RC 424/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustala ojcostwo, nazwisko, ogranicza władzę zasądza od pozwanego alimenty na rzecz mał. powoda, oddala powództwo w pozostałym zakresie, orzeka o kosztach
Sygn. akt III RC 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Klukowska Protokolant: Joanna Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2017 roku w T. sprawy z powództwa małoletniego A. K. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. oraz z powództwa M. K. przeciwko B. Z. (1) o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż B. Z.
Czytaj więcej»

III RC 477/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższenie alimentów
Sygn. akt III RC 477/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Katarzyna Kaszubowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 marca 2017 r. w Tczewie sprawy z powództwa N. W. przeciwko K. W. (1) o podwyższenie alimentów I. podwyższa z dniem 19 grudnia 2016 roku alimenty ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 roku wydanym w sprawie o
Czytaj więcej»

III RC 544/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 544/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu w dniu 02 lutego 2015 roku w Tczewie sprawy z powództwa A. W. przeciwko P. W. o alimenty zasądza od pozwanego P. W. na rzecz małoletniego powoda A. W. z tytułu alimentów kwotę po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie płatną do rąk przedstawicielki us
Czytaj więcej»

III RC 399/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2020-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 399/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Sędzia Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 03 października 2019 roku w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. , małoletniej N. K. reprezentowaną przez przedstawicielkę ustawową K. K. przeciwko T. N. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż T. N. ur. (...) w T. ,
Czytaj więcej»

III RC 650/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt III RC 650/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Flisikowski Protokolant Monika Raczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2015 roku w T. sprawy z powództwa L. E. i D. E. przeciwko K. E. o alimenty I. zasądza od pozwanego K. E. na rzecz małoletnich powodów L. E. i D. E. tytułem alimentów kwoty po 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie, to jest łączni
Czytaj więcej»

I C 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zastrzeżenie na rzecz pracodawcy kary umownej za nieświadczenie pracy przez pracownika jest niedopuszczalne.
Sygn. akt I C 171/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko P. Z. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego P. Z. na rzecz powoda T. L. kwotę 1700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2016 r. do dni
Czytaj więcej»

I C 245/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód jest zobowiązany wskazać w pozwie adresy wszystkich państwowych jednostek organizacyjnych pozwanego Skarbu Państwa, z których działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, a także złożyć odpisy pozwu i załączników w liczbie odpowiadającej ilości tych jednostek.
Sygn. akt I C 245/17 ZARZĄDZENIE Dnia 28 kwietnia 2017 r. Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro w Sądzie Rejonowym w Tczewie Wydział I Cywilny na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietnia 2017 r. w sprawie z powództwa J. J. przeciwko Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Elblągu, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnem
Czytaj więcej»

I C 251/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-12-05

Data publikacji: 2019-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej.
Sygn. akt I C 251/18 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w T. przeciwko Z. N. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Z. N. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w T
Czytaj więcej»

I C 330/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2018-11-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód, jako kredytodawca, winien wykazać wszelkie okoliczności uzasadniającej żądanie pozwu, w tym koszty dokonywania upomnień kierowane do pozwanego kredytobiorcy
Sygn. akt I C 330/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko J. R. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego J. R. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 15.897,10 zł. (piętnaście tysięcy osiemset dz
Czytaj więcej»

I C 393/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 393/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur - Kwidzińska Protokolant Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko K. M. o zapłatę I. utrzymuje nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 28grudnia 2016 r. sygn.akt I Nc 358
Czytaj więcej»