Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
262

I C 71/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2018-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobiercy kredytobiorcy wchodzą w jego sytuację prawną i stają się stronami umowy kredytu. Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia (...)
Sygn. akt I C 71/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur-Kwidzińska Protokolant stażysta Jakub Meisinger po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko R. S. , M. S. (1) , H. S. , P. S. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rz
Czytaj więcej»

I C 97/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uzasadnione i konieczne koszty pomocy prawnej świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową polegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia (...)
Sygn. akt I C 97/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Stażysta Karol Gil po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda J. K. (2) na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 617 zł (sześćset siedemn
Czytaj więcej»

I C 109/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-04-27

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/15 Dnia 27 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska – Liss po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. J. i K. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o ustalenie postanawia: uzupełnić wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie wydany w sprawie I C 109/15 w ten sposób, że zasądzić od powodów A. J. i K. J. solidarnie na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – St
Czytaj więcej»

I C 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) moc prawna dokumentów urzędowych, jakimi są dokumenty wymienione w art. 194 ust. 1, tj. m. in. wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków (...)
Sygn. akt I C 150/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Anna Piotrowska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2015 r. powód
Czytaj więcej»

I C 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zastrzeżenie na rzecz pracodawcy kary umownej za nieświadczenie pracy przez pracownika jest niedopuszczalne.
Sygn. akt I C 171/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko P. Z. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego P. Z. na rzecz powoda T. L. kwotę 1700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2016 r. do dni
Czytaj więcej»

I C 203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ciężar udowodnienia faktu, w tym przelewu wierzytelności objętej pozwem, spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Sygn. akt I C 203/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ostrowska - Liss Protokolant sekretarz sądowy Monika Pietruszewska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko T. Ż. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Raport Niestandaryzowany Sekurytyzac
Czytaj więcej»

I C 245/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód jest zobowiązany wskazać w pozwie adresy wszystkich państwowych jednostek organizacyjnych pozwanego Skarbu Państwa, z których działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, a także złożyć odpisy pozwu i załączników w liczbie odpowiadającej ilości tych jednostek.
Sygn. akt I C 245/17 ZARZĄDZENIE Dnia 28 kwietnia 2017 r. Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro w Sądzie Rejonowym w Tczewie Wydział I Cywilny na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietnia 2017 r. w sprawie z powództwa J. J. przeciwko Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Elblągu, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnem
Czytaj więcej»

I C 330/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2018-11-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód, jako kredytodawca, winien wykazać wszelkie okoliczności uzasadniającej żądanie pozwu, w tym koszty dokonywania upomnień kierowane do pozwanego kredytobiorcy
Sygn. akt I C 330/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko J. R. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego J. R. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 15.897,10 zł. (piętnaście tysięcy osiemset dz
Czytaj więcej»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2018-11-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 335/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Jakub Meisinger po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa R. K. (1) przeciwko T. U. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 59,29 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100); II. umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 3159 zł (tr
Czytaj więcej»

I C 393/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 393/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur - Kwidzińska Protokolant Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko K. M. o zapłatę I. utrzymuje nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 28grudnia 2016 r. sygn.akt I Nc 358
Czytaj więcej»