Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I Co 1165/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2018-01-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego , nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art.49 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji, o stawkę podatku od towarów i usług.
Sygn. akt I Co 1165/16 POSTANOWIENIE Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym skargi dłużniczki A. K. i skargi dłużniczki H. S. na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. z dnia 06 października 2016 r. wydane w sprawie o sygnaturze Km 3693/12, wszczętej z wniosku (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. po
Czytaj więcej»

I Co 839/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Norma art. 319 k.p.c., będąc jedną ze szczególnych zasad wyrokowania, stanowi materialnoprawne unormowanie ograniczenia odpowiedzialności dłużnika i dotyczy ograniczenia odpowiedzialności dłużnika tylko odnośnie roszczenia materialnoprawnego będącego podstawą powództwa. Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika nie rozciąga się zatem na inne kategorie szeroko ujętej jego odpowiedzilaności, a więc także nie modyfikuje zasady odpowiedzialności za wynik procesu zawartej w art. 98 k.p.c. Koszty procesu nie są kategorią materialnoprawną i powstają w związku z koniecznością szukania przez wierzyciela ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego. Uwzględnienie powództwa, o którym mowa w art. 319 k.p.c., nie dotyczy więc kosztów procesu, jako należności o charakterze wtórnym, a więc wynikającym z konieczności zainicjowania akcji procesowej. Stąd jeżeli dłużnik jako pozwany ponosi odpowiedzialność z określonego przedmiotu, to ograniczenie odpowiedzialności, na które może się powołać w toku egzekucji, dotyczy wyłącznie świadczenia materialnego objętego powództwem.
Sygn. akt I Co 839/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi dłużnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 613/15, wszczętej z wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa Usługowo – (..
Czytaj więcej»

I C 2320/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Spełnienie świadczenia pieniężnego zasądzonego w tytule wykonawczym może nastąpić bądź przez zapłatę pieniędzy w gotówce , bądź przez użycia tzw. pieniądza bankowego lub pieniądza elektronicznego
Sygn. akt I C 2320/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 21 października 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. O. przeciwko J. O. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1. pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy tj. ugodę zawartą przed Sądem Rejonowym w Tczewie dnia 27 września 2005 r. w
Czytaj więcej»

II Kp 217/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Kp 217/17 Sygnatura akt PR w T. Ds. 125.2017 POSTANOWIENIE Dnia 15 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski po rozpoznaniu w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. wniosku prokuratora o zwolnienie z tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. postanawia: zwolnić adw. J. G. z tajemnicy zawodowej i zezwolić na jej przesłuchanie w charakterze świadków na okoliczność: - kiedy, do kogo i na jakiej podstawie zwróciła
Czytaj więcej»

II Kp 306/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Kp 306/17 Sygnatura akt PR w T. Ds. 125.2017 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Długosz-Zglinicka po rozpoznaniu w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. wniosku Prokuratora o zwolnienie z tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. postanawia: nie uwzględnić wniosku i odmówić zwolnienia z tajemnicy zawodowej adw. J. G. na okoliczność: kiedy, do kogo i na jakiej podstawie zwróciła się o udo
Czytaj więcej»

I C 883/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-01-19

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 102 k.p.c. wyraża zasadę słuszności w orzekaniu o kosztach, stanowiąc wyjątek od zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Podstawę do jego zastosowania stanowią konkretne okoliczności danej sprawy, przekonujące o tym, że w rozpoznawanym przypadku obciążenie strony przegrywającej kosztami procesu na rzecz przeciwnika byłoby niesłuszne, czy wręcz niesprawiedliwe. Artykuł 102 k.p.c. znajduje zastosowanie "w wypadkach szczególnie uzasadnionych", które nie zostały ustawowo zdefiniowane i są każdorazowo oceniane przez sąd orzekający na tle okoliczności konkretnej sprawy. Do okoliczności tych zalicza się m.in. sytuację majątkową i osobistą strony, powodującą, że obciążenie jej kosztami może pozostawać w kolizji z zasadami współżycia społecznego. Przy zastosowaniu dobrodziejstwa wynikającego z powyższego przepisu mogą być również brane pod uwagę okoliczności dotyczące charakteru sprawy. Sposób skorzystania z art. 102 k.p.c. jest przy tym suwerennym uprawnieniem sądu orzekającego i od oceny tego sądu należy przesądzenie, że taki szczególnie uzasadniony wypadek nastąpił w rozpoznawanej sprawie oraz usprawiedliwia odstąpienie od obowiązku ponoszenia kosztów procesu.
Sygn. akt I C 883/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Marek Rafałko Protokolant Żaneta Kurszewska Po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. przeciwko K. W. o zapłatę postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić od powoda na rz
Czytaj więcej»

III RC 332/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustanawia z dniem 17.08.2015 r. rozdzielność majątkową pomiędzy pozwanymi
Sygn. akt III RC 332/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Klukowska Protokolant: Monika Błaszk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2017 roku w Tczewie sprawy z powództwa F. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. R. , R. R. (1) o ustanowienie rozdzielności majątkowej I ustanawia z dniem 17 sierpnia 2015 roku rozdzielność majątkową pomiędzy pozwanymi M. R. pesel (...
Czytaj więcej»

III RC 424/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustala ojcostwo, nazwisko, ogranicza władzę zasądza od pozwanego alimenty na rzecz mał. powoda, oddala powództwo w pozostałym zakresie, orzeka o kosztach
Sygn. akt III RC 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Klukowska Protokolant: Joanna Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2017 roku w T. sprawy z powództwa małoletniego A. K. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. oraz z powództwa M. K. przeciwko B. Z. (1) o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I ustala, iż B. Z.
Czytaj więcej»

III RC 207/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza alimenty w kwocie 600 zł i oddala powództwo w pozostałym zakresie
Sygn. akt III RC 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Klukowska Protokolant Monika Błaszk po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego K. K. (1) przeciwko P. K. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego P. K. (1) na rzecz powoda K. K. (1) z tytułu alimentów kwotę 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie płatną do rąk pr
Czytaj więcej»

I C 669/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a. Roszczenie o wydanie rzeczy przysługuje wyłącznie jej właścicielowi. Osoba będąca członkiem Polskiego Związku Działkowców nie uzyskuje prawa własności działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, lecz prawo użytkowania działki. b. Członkowie zarządu rodzinnego ogrodu działkowego nie są biernie legitymowani w postępowaniu o wydanie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. c. Roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym przysługuje użytkownikowi działki, który je poniósł.
Sygn. akt I C 669/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko (...) Związkowi (...) z siedzibą w W. , M. K. (2) , A. Z. , Z. S. i W. K. o wydanie nieruchomości i zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powódki M. K. (1) na rzecz pozwanego (...) Zwi
Czytaj więcej»