Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
389

I C 766/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-08-01

Data publikacji: 2019-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem 3 lat. Tylko skierowanie pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń przerywa bieg terminu przedawnienia. Nie zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego zwalnia z odpowiedzialności zakład ubezpieczeń.
Sygn. akt I C 766/17 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 01 sierpnia 2018 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko (...) A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w P. o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 6034,90 zł (sześć tysięcy trzydzieści cztery złote
Czytaj więcej»

I C 772/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-06-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Schorzenia poszkodowanego występujące przed wypadkiem, których skutki mogą nasilić się wskutek jego zaistnienia, a które uzasadniają realną obawę o życie poszkodowanego, uzasadniają przyjęcie szerszego zakresu odpowiedzialności odpowiedzialnego za szkodę niż w przypadku poszkodowanych, u których takie schorzenia nie wystąpiły.
Sygn. akt I C 772/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Kamila Niedziałkowska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) Spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 21.056 zł. (dwadzieścia jeden tysi
Czytaj więcej»

I C 842/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla przyjęcia odpowiedzialności pozwanego za wyrządzoną szkodę, niezbędne było wykazanie przez powoda, iż spełnione zostały przesłanki z przepisu art. 415 k.c. Do przesłanek odpowiedzialności deliktowej z art. 415 k.c. należą: zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, oraz szkoda i związek przyczynowy (...)
Sygn. akt I C 842/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Województwu (...) - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w G. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powoda S. K. na rzecz pozwanego Województwa (...) - Zarządu Dróg Wojewódzkich w G. kwotę 600 zł.
Czytaj więcej»

I C 860/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-01-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Sygn. akt I C 860/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Słowik Protokolant Dominika Ruszkowska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. M. przeciwko H. K. o zapłatę I.zasądza od pozwanego H. K. na rzecz powoda L. M. kwotę 449,50 zł (czterysta czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), II.zasądzoną w punkcie I kwotę roszczenia głównego
Czytaj więcej»

I C 710/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-05-28

Data publikacji: 2022-02-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania za uszkodzony pojazd nie może być ustalona w oparciu o ceny tzw. zamienników części, które są tańsze niż oryginalne podzespoły, zaś ubezpieczyciel nie może swobodnie zaniżać odszkodowania o koszty amortyzacji pojazdu i zasłaniać się tym, że uszkodzone części nie były nowe. Ustalenie odszkodowania z uwzględnieniem cen (...)
Sygn. akt I C 710/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dominika Czarnecka Protokolant: sekretarz sądowy Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 881, 31 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 31/100), - w tym kwotę
Czytaj więcej»

I C 718/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-03-23

Data publikacji: 2022-04-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy abstrakcyjności zobowiązania wekslowego, sąd ma możliwość badania stanu faktycznego wynikającego ze stosunku podstawowego, w tym ustalenia, czy odpowiedzialność dłużnika w ramach stosunku wekslowego odpowiada rozmiarowi jego odpowiedzialności wynikającej ze stosunku podstawowego. W wyniku porozumienia osoby wręczającej weksel in blanco i (...)
1 Sygn. akt I C 718/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2021 r. 1 Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny 2 Przewodniczący Sędzia Dorota Słowik Protokolant sekretarz sądowy Dagmara Wróbel po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. - -Białej przeciwko P. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 2.150 zł. (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), 2 zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...
Czytaj więcej»

I C 725/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2021-07-07

Data publikacji: 2022-06-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawę eksmisji może stanowić wykraczanie przez lokatora w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku. Zachowanie uporczywe to zachowanie powtarzające się przez pewien okres, a więc charakteryzujące się pewną (...)
Sygn. akt I C 725/19 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny Przewodniczący Sędzia Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 07 lipca 2021 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa G. C. (1) i G. C. (2) przeciwko E. C. , N. G. , D. C. , N. C. o rozwiązanie stosunku prawnego i o eksmisję I. umarza postępowanie w stosunku do pozwanej N. G. wobec cofnięcia powództwa i zrzeczenia się ro
Czytaj więcej»

I C 731/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2022-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 731/17 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Anna Ściepuro Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kordecka po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyj
Czytaj więcej»

I C 735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienie osoby trzeciej do zajętego przedmiotu w toku postępowania o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji może zostać wykazane za pomocą każdego dostępnego środka dowodowego.
Sygn. akt I C 735/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Rafałko Protokolant: Żaneta Kurszewska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. U. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. o zwolnienie od egzekucji I. zwolnić ruchomość w postaci ciągnika samochodowego (...) o nr rej. (...) od egzekucji prowadzonej przez Komornika Są
Czytaj więcej»

I C 1273/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Za szkodę wyrządzoną przez komornika solidarną odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Odpowiedzialność Skarbu Państwa jako dłużnika solidarnego zachodzi w razie zaistnienia wszystkich przesłanek warunkujących skuteczne dochodzenie odszkodowania od komornika. Ze względu na konstrukcję solidarnej odpowiedzialności, poszkodowany może według (...)
Sygn. akt I C 1273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Marta Antonowicz po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kwidzynie przeciwko J. B. o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 31 046, 99 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści sześć złoty
Czytaj więcej»