Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
269

I C 71/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2018-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobiercy kredytobiorcy wchodzą w jego sytuację prawną i stają się stronami umowy kredytu. Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia (...)
Sygn. akt I C 71/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur-Kwidzińska Protokolant stażysta Jakub Meisinger po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko R. S. , M. S. (1) , H. S. , P. S. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rz
Czytaj więcej»

II K 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: dowody, wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, opinia biegłego, okazania, rozbój, znamiona czynu zabronionego, recydywa, wina, poczytalność, wymiar kary, nadzwyczajne obostrzenie kary, kara pozbawienia wolności, grzywna, naprawienie szkody, obrońca, koszty procesu
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniach: 05.05.2016 r., 23.05.2016 r., 30.06.2016 r., 25.07.2016 r., 29.09.2016 r., 28.11.2016 r., 22.12.2016 r. i 16.02.2017 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: I. (...) , synowi R. i E. z domu T. , urodzonemu (...) w N
Czytaj więcej»

II K 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 28/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: sekr. sąd. Monika Recka Przy udziale prokuratora --- Po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2015 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko K. M. , synowi S. i J. z d. G. , ur. (...) w G. oskarżonemu o to, że: w dniu 15 grudnia 2014 roku w T. na ulicy (...) kierował samochodem osob
Czytaj więcej»

II K 30/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasady wymiaru kary, kara pozbawienia wolności, koszty postępowania
Sygn. akt II K 30/18 UZASADNIENIE S ąd ustalił, co następuje: D. M. (1) ma 26 lat, był do tej pory ośmiokrotnie skazywany, kilkukrotnie odbywał już kary pozbawienia wolności – łącznie w izolacji penitencjarnej do dnia wyrokowania spędził 5 lat. Aktualnie wobec niego wykonywane są 3 wyroki Sądu Rejonowego w Tczewie: - z 14 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 487/17, którym za występki z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i z art. 64 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Czytaj więcej»

II K 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Matusiak Protokolant: Izabela Kłos po rozpoznaniu, na rozprawie w dniach 1.06.2016 r. i 12.08.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: B. B. (1) , s. Z. i S. z d. K. , ur. (...) w O. , oskarżonemu o to, że: będąc podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania działalności gospodarczej MAR-POL
Czytaj więcej»

II K 201/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna, zasady wymiaru kary, koszty postępowania, wynagrodzenie obrońcy
1 Sygn. akt II K 201/17 WYROK ŁĄCZNY 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 roku S ąd Rejonowy w T. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski 1 Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska w obecności Prokuratora: Mariusza Mikuły po rozpoznaniu 22.02.2018 r. sprawy: K. A. (1) , córki H. i B. z domu N. , urodzonej (...) w G. skazanej podlegaj ącymi wykonaniu wyrokami: 2 Sądu Rejonowego w Tczewie z 1 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 345/
Czytaj więcej»

II K 235/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podatki, kara grzywny, wymiar kary
Sygn. akt II K 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Tczewie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniu 30.05.2016 r. sprawy z oskarżenia Urzędu Skarbowego w T. przeciwko: J. S. (1) , synowi Z. i L. z domu Rogowskiej, urodzonemu (...) w S. , oskarżonemu o to, że: działając w imieniu płatnika H. B. , prowadzącej działalność g
Czytaj więcej»

II K 263/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 263/17 1 W Y R O K 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. S ąd Rejonowy w T. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska Przy udziale prokuratora: Magdaleny Staniszewskiej Po rozpoznaniu w dniach: 03.11.2017 r., 29.11.2017 r., 12.01.2018 r., 23.02.2018 r., 26.03.2018 r. i 07.05.2018 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko : D. S. (1) z domu W. , córce F. i M. z do
Czytaj więcej»

II K 321/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2019-08-08

Data publikacji: 2019-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: znamiona czunu zabronionego
Sygn. akt II K 321/19 1 W Y R O K 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2019 r. S ąd Rejonowy w T. w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Gelińska po rozpoznaniu 08.08.2019 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tczewie przeciwko: Z. P. (1) , synowi Z. i H. z domu W. , urodzonemu (...) w S. oskarżonemu o to, że: w okresie od 19.11.2015 roku do dnia 21 kwietnia 2017 roku i od 2 grudnia 2017 roku do 9 kwi
Czytaj więcej»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2018-11-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 335/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Czarnecka Protokolant: Jakub Meisinger po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Tczewie na rozprawie sprawy z powództwa R. K. (1) przeciwko T. U. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 59,29 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100); II. umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 3159 zł (tr
Czytaj więcej»