Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 71/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tczewie z 2017-06-06

I C 504/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 22 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzytelność, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, wymagalność, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, ugoda, wierzytelność, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, wymagalność, konsument, kodeks cywilny, okres przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, cesja, dokument prywatny, wymagalność świadczenia pieniężnego, niedopuszczalne obejście, wyciąg z załącznika, spółka w trybie, dłużnik, przedawnienie roszczeń, umowa bankowa
Zobacz»

I C 330/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 26 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, roszczenie, umowa kredytów, zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wierzyciel, kredytobiorca, przerwanie biegu, przerwanie przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, roszczenie, bank, umowa przelewu wierzytelności, umowa kredytów, umowa konsolidacyjna, zarzut przedawnienia, wysokość roszczenia, bieg terminu przedawnienia, wierzyciel, kredytobiorca, przerwanie biegu, umowa kredytu gotówkowego, skutek przedawnienia, przedawnienie roszczenia głównego, klauzula wykonalności, przerwanie przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia
Zobacz»

II Ca 667/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 7 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przerwanie biegu przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, kredyt, egzekwowanie roszczeń, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wszczęcie mediacji, przerwanie biegu przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, kredyt, egzekwowanie roszczeń, bieg terminu przedawnienia, sąd polubowny, elektroniczne postępowanie upominawcze, przedawnienie roszczeń, podstawa merytoryczna dochodzonego roszczenia, trzyletni termin przedawnienia, czynność w postępowaniu, siedziba, rozpoznawanie sprawy, zarzut przedawnienia, umarzające postępowanie, na nowo, stosunek materialny, żądanie zgłoszone w zarzutach, powództwo w elektronicznym postępowaniu
Zobacz»

I C 422/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2015

Data publikacji: 22 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kredyt, wierzytelność, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu, wierzyciel, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, kredyt, wierzytelność, bieg terminu przedawnienia, kredyt gotówkowy, przerwanie biegu, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, komornik, pozwany, umowa kredytowa, przelew wierzytelności, egzekucja, cedent, roszczenie, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa sprzedaży wierzytelności, lublin, zapłata ostatniej raty, układ faktyczny
Zobacz»

II Ca 469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, umowa kredytów, dług, pozwany, rata, bieg terminu przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, umowa kredytów, dług, pozwany, rozłożenie długu, rzeczone pismo, strona powodowa w chwili, dowód z dokumentów prywatny, dorozumiane oświadczenie woli, adresat pisma, oświadczenie o uznaniu długu, wola dłużnika, zamiar dłużnika, data pisma, roszczenie strony powodowej, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, rata, bieg terminu przedawnienia, roszczenie
Zobacz»

I C 220/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 maja 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przerwanie biegu, wierzytelność, zarzut przedawnienia, umowa kredytów, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wierzyciel, spłata zadłużenia, przerwanie przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, przerwanie biegu, wierzytelność, świadczenie w miejsce, zarzut przedawnienia, aport, umowa kredytów, wniosek o wszczęcie egzekucji, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wierzyciel, spłata zadłużenia, bankowy tytuł egzekucyjny, przerwanie przedawnienia, przerwanie biegu terminu przedawnienia, wniosek pierwotnego wierzyciela, postępowanie egzekucyjne, podniesienie zarzutu przedawnienia, komandytariusz, wciąg
Zobacz»

XII C 1690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzyciel, roszczenie, dłużnik, pozwany, przerwanie biegu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, roszczenie, dłużnik, pozwany, złożenie wniosku o nadanie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie biegu przedawnienia, uznanie niewłaściwe długu, zmiana wierzyciela hipotecznego, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, księga, nakaz zapłaty, bieg terminu przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, umowa kredytu mieszkaniowego, zarzut przedawnienia
Zobacz»

I C 678/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 4 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzyciel, wierzytelność, kredytobiorca, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, rata, wymagalność roszczenia, przerwanie, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, pierwotny wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, zwrot nienależnego świadczenia, kredytobiorca, decyzja i wyrażenie woli, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bieg terminu przedawnienia, powzięcie decyzji i wyrażenia, zarzut przedawnienia, rata, wymagalność roszczenia, przerwanie, przedmiotowa umowa, umowa kredytów, przedawnienie roszczeń, wyłączeniem sobót, świadome powzięcie decyzji
Zobacz»

I Ca 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, egzekwowanie roszczeń, umowa kredytów, wierzytelność, przerwanie przedawnienia, data wymagalności, bieg terminu przedawnienia, wymagalność roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przerwa biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, egzekwowanie roszczeń, umowa kredytów, pierwotny wierzyciel, dawność, żądanie i wniosek, wierzytelność, dzień następujący po upływie, przerwanie przedawnienia, data wymagalności, bieg terminu przedawnienia, trzyletni okres przedawnienia, wymagalność roszczenia, umowa sprzedaży wierzytelności, data wymagalności roszczenia, pozew, cedent, elektroniczne postępowanie upominawcze, ostatni dzień trwania
Zobacz»

I C 1039/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, pozwany, wymagalność roszczenia, wierzyciel, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, roszczenie majątkowe, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, pozwany, wymagalność roszczenia, podniesiony zarzut przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zasada przedawniania, wierzyciel, treść przepisu, przerwanie biegu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia
Zobacz»

II Ca 2380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 16 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik, wierzytelność, roszczenie, dług
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, strona powodowa, upływ terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik, księga rachunkowa funduszu, bank, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, zamiar zrzeczenia, wyciąg, wypracowanie, dorozumiane oświadczenie woli, roszczenie, dług, wola dłużnika, zawarcie ugody sądowej, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

I C 277/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, klauzula wykonalności, przerwanie biegu przedawnienia, akt notarialny, dłużnik, bieg terminu przedawnienia, tytuł wykonawczy, umowa pożyczki, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, uznanie za stroną, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, śródmieście, wierzyciel, niemożliwość świadczenia, pozwany, przedawnienie roszczeń, działalność, wniosek o uznanie
Zobacz»

VIII C 1991/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

rata, wierzytelność, umowa kredytów, harmonogram spłaty, bieg terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, kapitał, przerwanie przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rata, wierzytelność, umowa kredytów, brak spłaty rat kredytu, lista wierzytelności, bank, harmonogram spłaty, bieg terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, termin określony w harmonogramie, elektroniczne postępowanie upominawcze, odpowiedź na sprzeciw, wymagalna kwota, kredyt w terminach, upływ terminu przedawnienia, kapitał, umowa cesji, przerwanie przedawnienia, kwota kapitału, roszczenie
Zobacz»

II Ca 2127/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 10 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

rata, bieg przedawnienia, umowa kredytów, wymagalność roszczenia, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rata, rata kredytów, bieg przedawnienia, bank, zobowiązanie terminowe, umowa kredytów, wymagalność roszczenia, powstanie stanu wymagalności roszczenia, termin wymagalności, upływ terminu przedawnienia, kredyt gotówkowy, płatność, tabor, instytucja przedawnienia, zobowiązanie bezterminowe, polski kodeks, wierzyciel, zapłata zaległych rat, spełnienie świadczenia, pełna rata
Zobacz»

III Ca 890/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, wierzytelność, dłużnik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • odnowienie, zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, wierzytelność, będącymi bankami, dłużnik, wierzyciel, umowa ugody, umowa kredytu ratalnego, nabywca wierzytelności, przerwa biegu przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, uznanie niewłaściwe, przedawnienie roszczenia, kodeks cywilny, konsument, klauzula wykonalności, cesjonariusz
Zobacz»

VIII C 318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, wymagalność roszczenia, harmonogram spłaty, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, wymagalność roszczenia, stop kredytu lombardowego, bank, stopa kredytu lombardowego, harmonogram spłaty, czterokrotność, podniesiony zarzut przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, rata, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, rejonowy lublin, pożyczkobiorca, pożyczka, złożenie dyspozycji przelewu, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

VIII C 1907/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa kredytów, przerwanie przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wyrok zaoczny, konsument, wierzytelność, umowa kredytów, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, zmiana ustawy, kredytodawca, zarzut przedawnienia, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe roszczenie, branie przez sąd, dzień umowy cesji, przerwanie i zawieszenie biegu, ogólny trzyletni termin przedawnienia, bezsporne roszczenie
Zobacz»

I C 1001/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 14 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

roszczenie, wierzytelność, bieg terminu przedawnienia, umowa kredytów, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kredyt o numerze, roszczenie, umowa o kredyty, wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, niespłacone należności, bieg terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, portfel wierzytelności, umowa kredytów, skapitalizowana odsetka umowna, wyrok zaoczny, roszczenie o odsetki, pożyczkodawca, dzień rozliczenia, przerwanie biegu, roszczenie majątkowe, roszczenie główne, wierzyciel pierwotny, prawdziwe twierdzenie powoda
Zobacz»

III Ca 1987/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

roszczenie, zarzut przedawnienia, przerwanie, bieg terminu przedawnienia, wierzyciel, umowa kredytów, upływ terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie, zarzut przedawnienia, przerwanie, bieg terminu przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzyciel, wniosek banku, umowa kredytów, prawo bankowe, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie banku, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, działalność gospodarcza banku, roszczenie z umowy kredytu, wniosek o wszczęcie, upływ terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, złożenie przez bank, czynność zmierzająca do zaspokojenia
Zobacz»

I C 85/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2018

Data publikacji: 7 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wymagalność roszczenia, pozwany, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, zarzut przedawnienia, roszczenie majątkowe, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, przerwanie biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wymagalność roszczenia, pozwany, bank, podniesiony zarzut przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, przerwanie biegu, odsetka ustawowa za opóźnienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur-Kwidzińska
Data wytworzenia informacji: